Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

       • OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 5 w Ostródzie przeprowadził w dniach 14.06.2014 – 31.12.2015 r. na terenie powiatu ostródzkiego zbiórkę publiczną na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Ostródzie (Or.SO.5311.5.2014) z przeznaczeniem zebranych środków pieniężnych na rzecz ratowania zabytków fortyfikacji. Zebrano kwotę 5466,89 złotych, 2 euro, 6 lewa z czego 82 złote przeznaczono na opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz 800 zł na zakup pocztówek - cegiełek. Na materiały służące do remontu bunkra oraz jego wyposażenie poniesiono koszty w wysokości 3 404,53 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 180,36 zł, 2,00 euro oraz 6,00 lewa Związek Żołnierzy przeznaczy na zakup wyposażenia do bunkra do dnia 31.08.2016 r.

Przed:


Po:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska