Walne zebranie ZŻWP

     

  

Walne zebranie członków koła 17.03.2016 r.


W dniu 17.03.2016 r. odbyło się walne zebranie członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego połączone z uroczystym spotkaniem wielkanocnym. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze. Kluczowym momentem było wręczenie wyróżnień i odznaczeń dla sympatyków i członków koła.


Na zebraniu wybrano nowego Wiceprezesa Koła nr 5  ZŻWP w Ostródzie - mjr Ryszarda Nowickiego.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska