Cele Związku

     

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządowym Stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1998 roku.

Zasadniczymi celami działania Związku jest: obrona czci, honoru i godności żołnierzy zawodowych, ochrona nabytych praw i interesów, utrzymanie więzi pomiędzy byłymi żołnierzami zawodowymi, a macierzystymi jednostkami, propagowanie tradycji i historii oręża polskiego jak również umocnienie koleżeństwa oraz organizowanie pomocy dla potrzebujących emerytów i rencistów wojskowych i ich rodzin.

Organem prasowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest "Głos Weterana i Rezerwisty".
Struktura organizacyjna Związku Żołnierzy Wojska Polskiego obejmuje:
- organizację krajową z władzami naczelnymi (Zarząd Główny),
- organizacje wojewódzkie (rejonowe) z władzami wojewódzkimi (rejonowymi),
- koła jako podstawowe jednostki organizacyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska