Zarząd ZŻWP

     

Zarząd ZŻWP Koło nr 5 w Ostródzie:


Prezes - mjr rez. Ryszard NOWICKI


Zastępca prezesa - mł. chor. rez Mieczysław GŁAŻEWSKI


Sekretarz - st. chor. rez. Krzysztof BIEŃCZYK


Skarbnik - mł. chor. rez. Andrzej KOŁODZIEJSKI


Członek - st. chor. sztab. rez. Krzysztof GRABIEC

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska