Zarząd ZŻWP

     

Zarząd ZŻWP Koło nr 5 w Ostródzie:


Prezes - mjr rez. Leszek BOLUMIŃSKI


Zastępca prezesa - mjr rez. Ryszard NOWICKI


Sekretarz - por. rez. Andrzej PĘZIŃSKI


Skarbnik - st. sierż. rez. Andrzej KOŁODZIEJSKI


Członek - ppłk rez. Ryszard KAŁUŻNY

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska