Współpraca

     

Partnerzy ZŻWP Koło nr 5 Ostróda

 


 
Starostwo Powiatowe Ostróda

 
 
 
 Urząd Miasta Ostróda
 Nadleśnictwo Stare JabłonkiKlub Strzelecki LOK Ostróda
 

                 
Klub Strzelecki GARDA Ostróda 
 
Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie

Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska