Cele statutowe

     


Powyżej przedstawiamy Statut Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
(plik pdf)


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska