Nowe władze związku

     

W dniu 20.01.2017 r. odbyło się walne zebranie członków
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 5 w Ostródzie

Na zebraniu wybrano nowy zarząd związku:

  1. prezes - mjr rez. Leszek BOLUMIŃSKI
  2. zastępca prezesa - mjr rez. Ryszard NOWICKI
  3. sekretarz - por. rez. Andrzej PĘZIŃSKI
  4. skarbnik - st. sierż. rez. Andrzej KOŁODZIEJSKI
  5. członek zarządu - ppłk rez. Ryszard KAŁUŻNY

Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień żołnierzy, którzy obecnie są członkami koła, a wcześniej służyli w Wojsku Polskim.

Walne zebranie zaszczycili swoją obecnością Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pan Gustaw Marek BRZEZIN oraz Prezes Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie płk rez. Romuald JÓŹWIAK.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska