Dyżury Zarządu

     

W każdy 2 czwartek miesiąca od godz. 14.00 do 15.00 Zarząd pełni dyżury w CUP w siedzibie Koła nr 5.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska